• 3 سال پیش

  • 27

  • 39:51

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار»

تاریخ علم و اندیشه
2
2
0

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - ابوذر فرضپور ماچیانی: «آموزش رياضيات در مدرسه‌های علوم دينی تهران در عصر قاجار»

تاریخ علم و اندیشه
  • 39:51

  • 27

  • 3 سال پیش

توضیحات
دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی

با صدای
امیر سادات‌موسوی
امیرمحمد گمینی
مصطفی یاوری
رضا آقایی
احسان محمودپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads