• 4 سال پیش

  • 74

  • 46:21

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - احسان محمودپور: «ورود تلگراف به ایران»

تاریخ علم و اندیشه
1
1
0

علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله - احسان محمودپور: «ورود تلگراف به ایران»

تاریخ علم و اندیشه
  • 46:21

  • 74

  • 4 سال پیش

توضیحات
دومین همایش تخصصی علم در دوره قاجار؛ عبدالغفار نجم‌الدوله دهم و یازدهم اردیبهشت ۹۸ پژوهشکدۀ تاریخ علم خانه اندیشمندان علوم انسانی

با صدای
امیر سادات‌موسوی
امیرمحمد گمینی
مصطفی یاوری
رضا آقایی
احسان محمودپور مطلق

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads