• 3 سال پیش

  • 77

  • 01:19:39

درس‌هایی از تاریخ علم - گمینی و شیخ‌رضایی: «طالع بینی، شبه علم و ترویج علم»»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

درس‌هایی از تاریخ علم - گمینی و شیخ‌رضایی: «طالع بینی، شبه علم و ترویج علم»»

تاریخ علم و اندیشه
  • 01:19:39

  • 77

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مباحثی در کلیات تاریخ علم و تاریخ‌نگاری علم و ربط علم و شبه علم مطرح می‌شود

با صدای
امیرمحمد گمینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads