• 3 سال پیش

  • 94

  • 40:49

گوشه‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟»

تاریخ علم و اندیشه
0
0
0

گوشه‌هایی از تاریخ علم - امیرمحمد گمینی: «آیا ایرانیان می‌توانستند کسوف سال 585 قبل از میلاد را پیش‌بینی کنند؟»

تاریخ علم و اندیشه
  • 40:49

  • 94

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم سخنرانی‌ها و گفتگوهایی از بعضی مباحث در تاریخ علم در فرازهای مختلف تاریخی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

با صدای
امیرمحمد گمینی
سیاوش صفاریان‌پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads