رادیو افرا

رادیو افرا

رادیو افرا
61
میانگین پخش
20.4K
تعداد پخش
57
دنبال کننده
رادیو افرا

رادیو افرا

رادیو افرا
61
میانگین پخش
20.4K
تعداد پخش
57
دنبال کننده

آنتروپی - سری جدید - دنیای مجازی 2
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
22:42
 • 28

 • 4 سال پیش
22:42
آنتروپی - سری جدید - دنیای مجازی 1
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
11:25
 • 31

 • 4 سال پیش
11:25
آنتروپی - سری جدید - خشم
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
13:09
 • 28

 • 4 سال پیش
13:09
آنتروپی - سری جدید - مترو
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
15:02
 • 39

 • 4 سال پیش
15:02
آنتروپی - سری جدید - تفریح
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
11:46
 • 28

 • 4 سال پیش
11:46
آنتروپی - سری جدید - دلار و پراید
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این مجموعه در عین بی نظمی هر بار به یک موضوع می پردازد
آنتروپی یعنی عدم قطعیت و میل به نظمی و شلوغی - این...
12:41
 • 57

 • 4 سال پیش
12:41
همدلی -
 • 45

 • 4 سال پیش
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور ...
02:23
 • 45

 • 4 سال پیش
02:23
همدلی -
 • 19

 • 4 سال پیش
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور ...
06:11
 • 19

 • 4 سال پیش
06:11
همدلی -
 • 21

 • 4 سال پیش
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور ...
04:12
 • 21

 • 4 سال پیش
04:12
نسیم و اشکان - نحوه آشنایی
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:54
 • 18

 • 4 سال پیش
04:54
نسیم و اشکان - تور خارجی یا سفر داخلی؟
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:03
 • 39

 • 4 سال پیش
04:03
نسیم و اشکان - معامله پراید در کافی شاپ
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
05:04
 • 12

 • 4 سال پیش
05:04
نسیم و اشکان - پاستا یا کوکوموکا؟
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:45
 • 34

 • 4 سال پیش
04:45
نسیم و اشکان - حدس بزن
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
01:48
 • 37

 • 4 سال پیش
01:48
نسیم و اشکان - بپوش دیرمون شد!
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
03:46
 • 38

 • 4 سال پیش
03:46
نسیم و اشکان - یلدا کجا بریم؟
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:50
 • 11

 • 4 سال پیش
02:50
نسیم و اشکان - جوراب
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:08
 • 43

 • 4 سال پیش
02:08
نسیم و اشکان - دندان
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:39
 • 49

 • 4 سال پیش
02:39
نسیم و اشکان - نسیم و اشکان - زودرسیدن
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:42
 • 114

 • 4 سال پیش
02:42
نسیم و اشکان - پماد یا خارش
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:12
 • 52

 • 4 سال پیش
02:12
نسیم و اشکان - خرید
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
04:01
 • 34

 • 4 سال پیش
04:01
نسیم و اشکان - لیست خرید
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محمدرضا فلاح و یاسمن نورمحمدی - رادیو افرا
مجموعه نمایشهای رادیویی نسیم و اشکان - کاری از محم...
02:50
 • 35

 • 4 سال پیش
02:50
ای سکوت ای مادر فریادها!
ای سکوت ای مادر فریادها! شعر : فریدون مشیری باصدای: مهسا حسینی @radioafra
ای سکوت ای مادر فریادها! شعر : فریدون مشیری باصد...
01:44
 • 73

 • 4 سال پیش
01:44
گرگ درون
 • 423

 • 4 سال پیش
گرگ درون شعر: فریدون مشیری باصدای : شهرزاد تربتی @radioafra
گرگ درون شعر: فریدون مشیری باصدای : شهرزاد تربتی...
03:26
 • 423

 • 4 سال پیش
03:26
یواشکی دوست دارم
من هنوز یواشکی دوست دارم - نوشته ناظم حکمت - باصدای الهه بیات
من هنوز یواشکی دوست دارم - نوشته ناظم حکمت - باصدا...
01:18
 • 98

 • 4 سال پیش
01:18
بسته سفارشی
 • 35

 • 4 سال پیش
بسته سفارشی باصدای : الهه بیات @radioafra
بسته سفارشی باصدای : الهه بیات @radioafra
02:23
 • 35

 • 4 سال پیش
02:23
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده23
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
02:06
 • 8

 • 4 سال پیش
02:06
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده22
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:47
 • 10

 • 4 سال پیش
01:47
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده21
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:47
 • 10

 • 4 سال پیش
01:47
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده25
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:38
 • 14

 • 4 سال پیش
01:38
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده24
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:54
 • 5

 • 4 سال پیش
01:54
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده17
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:42
 • 10

 • 4 سال پیش
01:42
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده15
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:52
 • 9

 • 4 سال پیش
01:52
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده19
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:50
 • 11

 • 4 سال پیش
01:50
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده16
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:52
 • 8

 • 4 سال پیش
01:52
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده14
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 10

 • 4 سال پیش
01:34
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده18
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
02:09
 • 9

 • 4 سال پیش
02:09
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده20
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:33
 • 7

 • 4 سال پیش
01:33
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده11
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 12

 • 4 سال پیش
01:34
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده12
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 11

 • 4 سال پیش
01:34
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده13
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:34
 • 9

 • 4 سال پیش
01:34
به تو می اندیشم...
به تو می اندیشم... شعر: فریدون مشیری باصدای: عباس مالمیر @radioafra
به تو می اندیشم... شعر: فریدون مشیری باصدای: عبا...
02:53
 • 43

 • 4 سال پیش
02:53
لطفا مراقب حرف زدنتون باشید!
لطفا مراقب حرف زدنتون باشید! با صدای: سیامک شاه بهرامی
لطفا مراقب حرف زدنتون باشید! با صدای: سیامک شاه ب...
01:02
 • 51

 • 4 سال پیش
01:02
بعضی آدما همیشه هستن...
بعضی آدما همیشه هستن... باصدای: علیرضا عبدالهی @radioafra
بعضی آدما همیشه هستن... باصدای: علیرضا عبدالهی @...
02:01
 • 42

 • 4 سال پیش
02:01
هرچه انسان تر باشیم
هرچه انسان تر باشیم ... متن: اوریانا فالاچی باصدای: زهرا مهرادفر @radioafra
هرچه انسان تر باشیم ... متن: اوریانا فالاچی باصد...
01:20
 • 48

 • 4 سال پیش
01:20
بسیار سالها گذشت ...
بسیار سالها گذشت
بسیار سالها گذشت
01:14
 • 32

 • 4 سال پیش
01:14
من به رویا بودن محکومم
من به رویا بودن محکومم
من به رویا بودن محکومم
02:55
 • 6

 • 4 سال پیش
02:55
من تو را دوست دارم
من تو را دوست دارم
من تو را دوست دارم
02:15
 • 18

 • 4 سال پیش
02:15
بی حواس ترین زن دنیا منم
بی حواس ترین زن دنیا منم! متن: منیره حسینی باصدای: لاله کوه بر
بی حواس ترین زن دنیا منم! متن: منیره حسینی باصدا...
02:16
 • 54

 • 4 سال پیش
02:16
سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده4
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق
01:37
 • 40

 • 4 سال پیش
01:37
shenoto-ads
shenoto-ads