• 5 سال پیش

  • 33

  • 04:12

همدلی -

رادیو افرا
0
0
0

همدلی -

رادیو افرا
  • 04:12

  • 33

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند

با صدای
سودابه عیسی زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads