• 4 سال پیش

  • 19

  • 06:11

همدلی -

رادیو افرا
0
0
0

همدلی -

رادیو افرا
  • 06:11

  • 19

  • 4 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه سودابه عیسی زاده - روانشناس ، مشاور و مدرس دانشگاه درباره کنترل هیجانی احساسی و رفتاری صحبت می کند

با صدای
سودابه عیسی زاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads