• 5 سال پیش

  • 107

  • 01:44

ای سکوت ای مادر فریادها!

رادیو افرا
4
4
0

ای سکوت ای مادر فریادها!

رادیو افرا
  • 01:44

  • 107

  • 5 سال پیش

توضیحات
ای سکوت ای مادر فریادها! شعر : فریدون مشیری باصدای: مهسا حسینی @radioafra

با صدای
مهسا حسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads