• 4 سال پیش

  • 7

  • 01:33

سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده20

رادیو افرا
0
0
0

سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده20

رادیو افرا
  • 01:33

  • 7

  • 4 سال پیش

توضیحات
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق

با صدای
ژیلا کریملو سیاح
علیرضا قدرتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads