• 5 سال پیش

  • 25

  • 02:09

سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده18

رادیو افرا
0
0
0

سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده18

رادیو افرا
  • 02:09

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق

با صدای
ژیلا کریملو سیاح
علیرضا قدرتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads