• 4 سال پیش

  • 8

  • 01:52

سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده16

رادیو افرا
0
0
0

سخن های نهان - چهل قاعده شمس تبریزی - قاعده16

رادیو افرا
  • 01:52

  • 8

  • 4 سال پیش

توضیحات
چهل قاعده شمس تبریزی - برگرفته از کتاب ملت عشق

با صدای
ژیلا کریملو سیاح
علیرضا قدرتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads