• 5 سال پیش

  • 129

  • 05:43

غمت کامل شد

رادیو افرا
4
4
1

غمت کامل شد

رادیو افرا
  • 05:43

  • 129

  • 5 سال پیش

توضیحات
غمنامه شهادت امام حسین علیه السلام - متن و تدوین: نسترن آقامحمدی - اجرا: شیرین ابراهیمی، محمدرضا محمدی، امیرنظرعلی، فاطمه ملایی، محمدمحمدی نسب ونسترن آقامحمدی

با صدای
نسترن آقامحمدی
امیر نظرعلی
فاطمه ملایی
محمدرضا محمدی
شیرین ابراهیمی
محمدعلی محمدی نسب

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads