• 5 سال پیش

  • 13

  • 02:07

تو آنروزها فقط یک شماره بودی ...

رادیو افرا
1
1
4

تو آنروزها فقط یک شماره بودی ...

رادیو افرا
  • 02:07

  • 13

  • 5 سال پیش

توضیحات
دکلمه ای زیبا از ترانه اسکندری

با صدای
ترانه اسکندری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads