بهنام یونسی

بهنام یونسی
82
میانگین پخش
1.6K
تعداد پخش
18
دنبال کننده

بهنام یونسی

بهنام یونسی
82
میانگین پخش
1.6K
تعداد پخش
18
دنبال کننده

دانش آموخته مهندسی نرم افزار از دانشگاه سراسری بناب هستم که در حوزه دیجیتال مارکتینگ فعالیت می‌کنم. یادگیری‌هایم در حوزه دیجیتال مارکتینگ را تبدیل به اقدام می‌کنم و تجربه به دست آمده را با شما به اشتر...
دانش آموخته مهندسی نرم افزار از دانشگاه سراسری بنا...
03:33
 • 39

 • 2 سال پیش
03:33
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
01:35
 • 43

 • 7 سال پیش
01:35
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
01:45
 • 41

 • 7 سال پیش
01:45
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
02:15
 • 42

 • 7 سال پیش
02:15
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
02:05
 • 46

 • 7 سال پیش
02:05
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
01:49
 • 46

 • 7 سال پیش
01:49
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
02:05
 • 46

 • 7 سال پیش
02:05
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش دوم : تکنیک های تشخیص ف...
02:00
 • 60

 • 7 سال پیش
02:00
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت
01:29
 • 55

 • 7 سال پیش
01:29
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت
01:28
 • 58

 • 7 سال پیش
01:28
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت
01:44
 • 49

 • 7 سال پیش
01:44
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت
01:35
 • 41

 • 7 سال پیش
01:35
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت
00:58
 • 51

 • 7 سال پیش
00:58
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول: مفاهیم تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول: مفاهیم تشخیص فرصت ...
01:11
 • 47

 • 7 سال پیش
01:11
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول: تشخیص فرصت ...
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول: تشخیص ف...
01:08
 • 62

 • 7 سال پیش
01:08
تشخیص فرصت...
تشخیص فرصت
01:51
 • 666

 • 7 سال پیش
01:51
خلاصه کاربردی از فصل دوم طراحی استارت آپ فاوا...
خلاصه کاربردی از فصل دوم طراحی استارت آپ فاوا
02:05
 • 70

 • 7 سال پیش
02:05
مقدمه دوره طراحی استارت آپ فاوا...
مقدمه دوره طراحی استارت آپ فاوا
01:05
 • 59

 • 7 سال پیش
01:05
خلاصه کاربردی از فصل اول فاوا ...
خلاصه کاربردی از فصل اول فاوا
01:17
 • 56

 • 7 سال پیش
01:17
با عرض احترام و ادب خدمت دوستان عزیز یکی از دوره های آنلاین مرکز "توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نو پا فاوا" با نام " طراحی استارت آپ" می باشد. بر اساس سن و سالی که بنده دارم نیاز هست اطلاعا...
با عرض احترام و ادب خدمت دوستان عزیز یکی از دوره ...
01:31
 • 58

 • 7 سال پیش
01:31
shenoto-ads
shenoto-ads