• 5 سال پیش

  • 51

  • 01:29
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 8

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 8

بهنام یونسی
3
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 8
  • 01:29

  • 51

  • 5 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 8

بهنام یونسی
3

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads