• 6 سال پیش

  • 68

  • 02:05

طراحی استارت آپ -فصل اول - قسمت 2

بهنام یونسی
7
7
0

طراحی استارت آپ -فصل اول - قسمت 2

بهنام یونسی
  • 02:05

  • 68

  • 6 سال پیش

توضیحات
خلاصه کاربردی از فصل دوم طراحی استارت آپ فاوا

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads