• 7 سال پیش

  • 56

  • 01:17

طراحی استارت آپ -فصل اول-قسمت 1

بهنام یونسی
0
0
0

طراحی استارت آپ -فصل اول-قسمت 1

بهنام یونسی
  • 01:17

  • 56

  • 7 سال پیش

توضیحات
خلاصه کاربردی از فصل اول فاوا

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads