• 6 سال پیش

  • 53

  • 01:08

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 2

بهنام یونسی
0
0
0

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 2

بهنام یونسی
  • 01:08

  • 53

  • 6 سال پیش

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول: تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads