• 7 سال پیش

  • 47

  • 01:44

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 6

بهنام یونسی
0
0
0

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 6

بهنام یونسی
  • 01:44

  • 47

  • 7 سال پیش

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads