• 5 سال پیش

  • 46

  • 01:44
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 6

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 6

بهنام یونسی
0
طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 6
  • 01:44

  • 46

  • 5 سال پیش

طراحی استارت آپ- فصل دوم-قسمت 6

بهنام یونسی
0

توضیحات
فصل دوم : تشخیص فرصت بخش اول:مفاهیم تشخیص فرصت

با صدای
بهنام یونسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads