• 2 سال پیش

  • 1.0K

  • 10:01

قصه‌های شاهنامه؛ خوان هفتم

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ خوان هفتم

قصه‌های شاهنامه
  • 10:01

  • 1.0K

  • 2 سال پیش

توضیحات
قسمت 25 قصه‌های شاهنامه حکایت عبور رستم از خوان هفتم و کشتن دیو سپید است. پس از آن فتح سرزمین مازندران در یک نبرد روایت شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads