• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 05:49

قصه‌های شاهنامه؛ هفت‌خوان رستم؛ خوان اول تا سوم

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ هفت‌خوان رستم؛ خوان اول تا سوم

قصه‌های شاهنامه
  • 05:49

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
این اولین بار نخواهد بود که کاووس با اشتباهاتش ایرانیان را به زحمت می‌اندازد. اولیش همین حملۀ بی‌دلیل به مازندران بود که رستم را مجبور کرد برای نجات او از هفت‌خوان بگذرد. در این قسمت ما عبور رستم از سه خوان رو براتون تعریف می‌کنیم. این قصه از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads