• 2 سال پیش

  • 877

  • 07:25

قصه های شاهنامه؛ کشته شدن نوذر

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه های شاهنامه؛ کشته شدن نوذر

قصه‌های شاهنامه
  • 07:25

  • 877

  • 2 سال پیش

توضیحات
جنگ توران به سرکردگی افراسیاب با ایرانیان منجر به کشته شدن نوذر و بحران جانشینی او می‌شود و افراسیاب برادر خود را به قتل می‌رساند و همچنان برادرکشی ادامه دارد. این قسمت از کتاب داستان‌های شاهنامه فردوسی به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads