• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 08:25

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی منوچهر و زاده شدن زال

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی منوچهر و زاده شدن زال

قصه‌های شاهنامه
  • 08:25

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قصه حکایت پادشاهی منوچهر و زاده شدن زال روایت شده است؛ زادنی که همراه با طرد از جامعه انسانی است و از اولین نشانه‌هاست که آدم‌های غیر معمول را مرتبط با جهان دیگر نشان می‌دهد. زال وصله ناجور است اما به کمک نیروهای مافوق طبیعی به جامعه انسانی بازمی‌گردد. بازگشتی متفاوت. گوش کنید. بازنویسی شاهنامه از فریناز جلالی

با صدای
محسن سعادت
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads