• 2 سال پیش

  • 1.5K

  • 04:48

قصه‌های شاهنامه؛ رفتن فریدون به جنگ ضحاک

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ رفتن فریدون به جنگ ضحاک

قصه‌های شاهنامه
  • 04:48

  • 1.5K

  • 2 سال پیش

توضیحات
شما در این قسمت از سرانجام ضحاک خواهید شنید. آنچه پرسش‌انگیز است به بند کشیدن ضحاک در کوه دماوند است. چرا سروش به فریدون پیغام برد که ضحاک را نکشد و او را در بند کند؟ آیا این عذابی جانفرساتر از کشتن بود؟

shenoto-ads
shenoto-ads