• 2 سال پیش

  • 4.9K

  • 09:13

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی جمشید و برآمدن ضحاک

قصه‌های شاهنامه
6
6
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی جمشید و برآمدن ضحاک

قصه‌های شاهنامه
  • 09:13

  • 4.9K

  • 2 سال پیش

توضیحات
قسمت دوم قصه‌های ایرانی به نثر داستان پادشاهی جمشید و آبادانی‌های او و برساختن جشن نوروز و گریختن فره ایزدی از او روایت می‌شود. در ادامه داستان چگونگی به پادشاهی رسیدن ضحاک بیان شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads