• 2 سال پیش

  • 4.0K

  • 05:40

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی کیومرث، هوشنگ و طهمورث

قصه‌های شاهنامه
7
7
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی کیومرث، هوشنگ و طهمورث

قصه‌های شاهنامه
  • 05:40

  • 4.0K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در قسمت اول پادکست قصه‌های شاهنامه به نثر، داستان سه پادشاه اول پیشدادی از کتاب داستان‌های شاهنامه فردوسی به نثر امروزی نوشتۀ فریناز جلالی روایت شده است. گوش کنید و ما را در ادامۀ کار راهنمایی کنید و در صورتی که از این پادکست خوشتان آمده آن را به دوستانتان معرفی کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads