• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 06:20

قصه‌های شاهنامه؛ آزمون سه پسر و کشته شدن ایرج

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ آزمون سه پسر و کشته شدن ایرج

قصه‌های شاهنامه
  • 06:20

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
آغاز برادرکشی را در این داستان می‌توان سراغ گرفت. پیش از این برادران فریدون خردک تلاشی برای کشتن او با رها کردن سنگی کرده بودند اما آغاز برادرکشی از فرزندان فریدون آغاز می‌شود و تا انتهای شاهنامه ادامه می‌یابد.

shenoto-ads
shenoto-ads