• 2 سال پیش

  • 1.4K

  • 05:55

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی فریدون و ازدواج سه پسر

قصه‌های شاهنامه
1
1
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی فریدون و ازدواج سه پسر

قصه‌های شاهنامه
  • 05:55

  • 1.4K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود داستان پادشاهی فریدون و خواستگاری او از دختران شاه یمن برای سه فرزند پسرش نقل شده است. البته شاه یمین چندان به این ازدواج رضایت نداشت اما ... گوش کنید و ببینید که فریدون چه می‌کند.

shenoto-ads
shenoto-ads