• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 07:25

قصه‌های شاهنامه؛ دیدار زال و رودابه

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ دیدار زال و رودابه

قصه‌های شاهنامه
  • 07:25

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
زال در جامعه پذیرفته می‌شود و مورد تفقد و مهر پدر و خانواده و منوچهر قرار می‌گیرد اما ماجرایی در راه است که زمینۀ نارضایتی سام و منوچهر را فراهم می‌کند. این ماجرا عاشقانه است. این داستان از کتاب قصه های شاهنامه به نثر فارسی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads