• 2 سال پیش

  • 1.3K

  • 09:01

قصه‌های شاهنامه؛ زاده شدن رستم

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ زاده شدن رستم

قصه‌های شاهنامه
  • 09:01

  • 1.3K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت داستان موافقت منوچهر با ازدواج زال و رودابه روایت شده است. البته این موافقت به سادگی به دست نیامده است. زال آزمون هوش و جنگ تن به تن را با موفقیت پشت سر می‌گذارد با رودابه ازدواج می‌کند و رستم با عمل رستم‌زایی و با کمک سیمرغ به دنیا می‌آید.

shenoto-ads
shenoto-ads