• 2 سال پیش

  • 1.1K

  • 08:41

آگاه شدن منوچهر از ماجرای زال و رودابه

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

آگاه شدن منوچهر از ماجرای زال و رودابه

قصه‌های شاهنامه
  • 08:41

  • 1.1K

  • 2 سال پیش

توضیحات
زال، رودابه را ملاقات می‌کند و عشق به تمامی غلبه می‌کند. در اینجا یک مشکل بسیار مهم وجود دارد. رودابه از نوادگان ضحاک است که ازدواجش می‌تواند با مخالفت منوچهر روبه‌رو شود. سام تلاش می‌کند مسئله را حل کند. گوش کنید ماجرا چگونه پیش می‌رود.

shenoto-ads
shenoto-ads