• 2 سال پیش

  • 995

  • 08:17

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی نوذر

قصه‌های شاهنامه
1
1
1

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی نوذر

قصه‌های شاهنامه
  • 08:17

  • 995

  • 2 سال پیش

توضیحات
تا اینجای شاهنامه نوذر اولین شاهی است که به راه راست هدایت می‌شود و ستمگری را کنار می‌گذارد اما جنگ در راه است. اولین جنگ میان ایران و توران. از آن سو افراسیاب و از این سو قارن. این پادکست از کتاب داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی بازنویسی فریناز جلالی انتخاب شده است

shenoto-ads
shenoto-ads