• 2 سال پیش

  • 1.2K

  • 06:24

قصه‌های شاهنامه؛ کشتن پیل سپید و اولین نبرد رستم

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ کشتن پیل سپید و اولین نبرد رستم

قصه‌های شاهنامه
  • 06:24

  • 1.2K

  • 2 سال پیش

توضیحات
در اپیزود شانزدهم داستان‌های شاهنامه به نثر امروزی روایتی از کودکی متفاوت رستم و کشتن پیل سپید و رفتن برای نبرد به قلعۀ سپند برای انتقام از ریختن خون نریمان ذکر شده است.

shenoto-ads
shenoto-ads