• 2 سال پیش

  • 971

  • 07:22

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی کی‌کاووس

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ پادشاهی کی‌کاووس

قصه‌های شاهنامه
  • 07:22

  • 971

  • 2 سال پیش

توضیحات
در قسمت بیست‌ودوم داستان پادشاهی کاووس و تصمیم اشتباهش برای حمله به مازندران رو براتون تعریف می‌کنم. تصمیمی که به حوادث بدی ختم می‌شه و پای رستم را به هفت‌خوان می‌کشاند. گوش کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads