• 2 سال پیش

  • 1.2K

  • 06:30

قصه‌های شاهنامه؛ هفت‌خوان رستم؛ خوان چهارم تا ششم

قصه‌های شاهنامه
0
0
0

قصه‌های شاهنامه؛ هفت‌خوان رستم؛ خوان چهارم تا ششم

قصه‌های شاهنامه
  • 06:30

  • 1.2K

  • 2 سال پیش

توضیحات
قصه‌های شاهنامه تا هفت‌خوان رستم پیش رفت و خوان اول تا سوم رو براتون از کتاب قصه‌های شاهنامه به نثر امروزی براتون خوندم. در ادامه به خوان چهارم تا خوان ششم گوش کنید.

shenoto-ads
shenoto-ads