• 9 ماه پیش

  • 21

  • 44:10
درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ

درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ

کانون اندیشه جوان
0
درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ
  • 44:10

  • 21

  • 9 ماه پیش

درآمدی بر فقه سیاسی و تطور آن در طول تاریخ

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
آیا جمهوری اسلامی وظیفه دارد از «گهواره تا گور» را با فقه پوشش دهد؟ آیا همه ابواب فقه زیر مجموعه سیاست هستند و فقیه در موقعیت سیاست نشان است؟

با صدای
سیدمحمدصادق میرحسینی
حمیدرضا میررکنی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads