• 10 ماه پیش

  • 46

  • 52:24
بررسی فعالیت دختران در  تشکل های دانشجویی

بررسی فعالیت دختران در تشکل های دانشجویی

کانون اندیشه جوان
1
بررسی فعالیت دختران در  تشکل های دانشجویی
  • 52:24

  • 46

  • 10 ماه پیش

بررسی فعالیت دختران در تشکل های دانشجویی

کانون اندیشه جوان
1

توضیحات
زنان و دختران نیمی از جمعیت کشور و بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهند. آنان یک ظرفیت بزرگ در جهت مشارکت و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف قلمداد می‌شوند. اما آیا توانسته اند نقش آفرینی اثرگذار در تشکل‌های دانشجویی داشته باشند و زمینه را برای ارائه الگویی از زن تراز انقلاب اسلامی در محیط دانشگاه فراهم کنند؟

با صدای
سید علی ملانوروزی
مطهره حضرتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads