• 2 سال پیش

  • 39

  • 56:39

تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌ های آموزشی طرح ولایت

کانون اندیشه جوان
0
0
0

تبیین و بررسی تاریخچه تشکیل دوره‌ های آموزشی طرح ولایت

کانون اندیشه جوان
  • 56:39

  • 39

  • 2 سال پیش

توضیحات
مهم‌ترین رسالت بسیج دانشجویی و همه مجموعه‌های جبهه انقلاب، کادرسازی و تربیت نیرو است. خروجی مطلوب بسیج دانشجویی به عنوان نیروی کادر طراز انقلاب و تمدن اسلامی کسی است که در ابعاد مختلف رشد متوازن داشته باشد. یکی از این ابعاد که خود ریشه و بنیاد سایر ابعاد می‌باشد، رشد در ساحت فکری، معرفتی و اعتقادی است. به طوری که برای دانشجوی انقلابی مبانی اندیشه اسلامی حل شده باشد و با طرح شبهات گوناگون، اندیشه این شخص متزلزل نگردد و با مبانی فکری اصولی و ایمانی راسخ بتواند در صحنه‌های مختلف نقش‌آفرینی کند. با راه‌اندازی طرح ولایت این امکان برای تشکیلات دانشجویی به خصوص بسیج فراهم شد و این دوره طی سالیان گذشته نقش بسزایی در تقویت نیرویی و جنبه تشکلی بسیج دانشجویی داشته است.

shenoto-ads
shenoto-ads