• 2 سال پیش

  • 79

  • 04:40

علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!

کانون اندیشه جوان
0
0
0

علوم انسانی مدرن؛ رهایی یا بردگی؟!

کانون اندیشه جوان
  • 04:40

  • 79

  • 2 سال پیش

توضیحات
وقتی صحبت از علوم انسانی می شود، منظور ما علوم انسانی مدرن است یا علوم انسانی اسلامی؟ غرب محوری و تأثیر قدرت های جدید به ویژه اروپاییان، در شکل گیری علوم انسانی مدرن تا چه اندازه بوده است؟ آیا علوم انسانی مدرن وارداتی، توانسته است مشکلی از مشکلات کشور را حل و فصل کند؟

shenoto-ads
shenoto-ads