• 2 سال پیش

  • 42

  • 41:26

بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

کانون اندیشه جوان
1
1
0

بررسی تاثیرات روان شناختی رسانه

کانون اندیشه جوان
  • 41:26

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
رسانه تأثیری غیرقابل انکار بر زندگی انسان‌ها دارند و کارکردهای متعددی دارد. یکی از کارکردهای اساسی رسانه، آموزش به مخاطبان و اطلاع‌رسانی و انتقال اخبار از حوادث مهم و وقایع داخلی و خارجی به آنها است. این کارکردهای رسانه هم مربوط به ویژگی‌های رسانه و هم نیازهای انسان است. انسان‌ها ذاتاً به تقویت اطلاعات، دانش و فهم محیط اطراف خود تمایل دارند. به همین خاطر در بسیاری از موارد، مخاطب به دلیل تمایلی که به اضافه‌کردن اطلاعات و دانش خود دارد از رسانه استفاده می‌کند. مخاطب سعی دارد حس کنجکاوی و پرسش‌گری خود را از طریق رسانه ارضا کند. در نتیجه مخاطبان به رسانه احساس نیاز می‌کنند و برای کسب دانش به منابع اطلاعاتی رسانه مراجعه می‌کنند. بر اساس نظریات علوم ارتباطات، رسانه‌ها واقعیت‌ها را بازتاب نمی‌دهند؛ بلکه آنها را از فیلترهایی عبور داده و شکل می‌دهند. تمرکز رسانه‌ها بر برخی موضوعات باعث می‌شود تا عامه مردم این موضوعات را مهم‌تر از بقیه موضوعات تلقی کنند.

با صدای
عطا الله باباپور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads