• 2 سال پیش

  • 52

  • 43:30

موانع تحول در سازمان صدا و سیما

کانون اندیشه جوان
0
0
0

موانع تحول در سازمان صدا و سیما

کانون اندیشه جوان
  • 43:30

  • 52

  • 2 سال پیش

توضیحات
برنامه ها و راهکارهای تحول در سازمان صدا و سیما چیست؟ آیا با محافظه کاری و عدم شفاف سازی در سیستم مدیریتی، می توان در مسیر صحیح تحول گام برداشت؟ صوت هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور حسین بارانی و علی اسکندری را بشنوید.

با صدای
حسین بارانی
علی اسکندری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads