• 11 ماه پیش

  • 39

  • 43:30
موانع تحول در سازمان صدا و سیما

موانع تحول در سازمان صدا و سیما

کانون اندیشه جوان
0
موانع تحول در سازمان صدا و سیما
  • 43:30

  • 39

  • 11 ماه پیش

موانع تحول در سازمان صدا و سیما

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
برنامه ها و راهکارهای تحول در سازمان صدا و سیما چیست؟ آیا با محافظه کاری و عدم شفاف سازی در سیستم مدیریتی، می توان در مسیر صحیح تحول گام برداشت؟ صوت هفتاد و یکمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با حضور حسین بارانی و علی اسکندری را بشنوید.

با صدای
حسین بارانی
علی اسکندری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads