• 1 سال پیش

  • 57

  • 53:22
مستند سازی در تشکیلات دانشجویی

مستند سازی در تشکیلات دانشجویی

کانون اندیشه جوان
0
مستند سازی در تشکیلات دانشجویی
0
0

مستند سازی در تشکیلات دانشجویی

کانون اندیشه جوان
  • 53:22

  • 57

  • 1 سال پیش

توضیحات
کار رسانه ای بدون مجهز شدن به سلاح معرفت و عدم شناخت و تحلیل درست از ظرفیت ها و بسترهای جریان ساز، نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت. در کش و قوس دغدغه ها و طرح مسئله های گوناگون پیرامون این حوزه، حال این سوال مطرح است که آیا تشکیلات توانسته از رسانه استفاده ی صحیح داشته باشد؟ صوت هفتاد و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگو های تشکل های دانشجویی با موضوع «مستند سازی در تشکیلات دانشجویی» را بشنوید.

با صدای
محسن سلیم
علی بابایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads