• 2 سال پیش

  • 68

  • 01:22:00

ابعاد هویتی حجاب

کانون اندیشه جوان
1
1
1

ابعاد هویتی حجاب

کانون اندیشه جوان
  • 01:22:00

  • 68

  • 2 سال پیش

توضیحات
حجاب اجباری به عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث فکری، سیاسی و اجتماعی در جامعه امروز ایران مطرح است. موافقان و مخالفان حجاب اجباری از مناظر مختلف در مورد آن اظهار نظر می‌کنند و هر سخنی در مورد آن می‌تواند به موجی از اخبار و اظهارنظرهای مختلف منجر شود. در همان ابتدا مخالفان و موافقان این طرح به تشریح دیدگاه خود پرداختند. در این راستا شنیدن استدلال‌ افرادی با دیدگاه‌‌های متضاد که در دورن گفتمان دینی به این مساله پرداخته‌اند می‌تواند در شفاف کردن نگاه ما به این مساله راه‌گشا باشد. صوت نشست مجازی سیاست حجاب با موضوع «ابعاد هویتی حجاب» با حضور سیدمحمدعلی ایازی و میثم فتحی را بشنوید.

با صدای
سید محمد علی ایازی
میثم فتحی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads