• 9 ماه پیش

  • 36

  • 04:30
فالوور های هوس

فالوور های هوس

کانون اندیشه جوان
0
فالوور های هوس
  • 04:30

  • 36

  • 9 ماه پیش

فالوور های هوس

کانون اندیشه جوان
0

توضیحات
امروزه بازار اینفلوئنسرها بسیار داغ است و زنان سلبریتی در این میان جایگاه ویژه ای دارند. آنها، هم ابزاری در دست قدرت طلبانند و هم، دیگران را ابزار قرار می دهند.

با صدای
سید عباس نقوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads