• 5 سال پیش

  • 0

  • 15:15
درباره یک "پنجره فن آورانه"

درباره یک "پنجره فن آورانه"

کنفرانس سار
1
درباره یک "پنجره فن آورانه"
1
0

درباره یک "پنجره فن آورانه"

کنفرانس سار
  • 15:15

  • 0

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - سمیرا داورفرا، هنرمند و مدیر موسسه هنری نواک ازتجربیات خودش و اینکه چطور وارد عرصه هنر شده است می گوید...

با صدای
سمیرا داورفرا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads