• 7 سال پیش

  • 31

  • 13:39

طراحی مفهومی موزه های علم و فناوری

کنفرانس سار
0
0
0

طراحی مفهومی موزه های علم و فناوری

کنفرانس سار
  • 13:39

  • 31

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - مهران نوروزی، موزه شناس و مدیرواحد طراحی و ساخت موزه ملی علوم و فناوری درباره ی این صحبت می کند که موزه از معنای ابتداییش تا کنون چه تغییراتی کرده است و ما امروز به چه چیزی موزه می گوییم. و ما چقدر مفهوم موزه را هنوز نتوانستیم پیاده کنیم و چه راهکارهایی داریم برای پیاده کردن موزه به معنای واقعیش.

با صدای
مهران نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads