• 7 سال پیش

  • 39

  • 15:52

ادبیات علمی-تخیلی و ترویج علم

کنفرانس سار
10
10
0

ادبیات علمی-تخیلی و ترویج علم

کنفرانس سار
  • 15:52

  • 39

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - سمیه کرمی، مروج علم و عضو هییت تحریریه مجله شگفتزار راجع به تلاش گروه ادبی شان برای جا انداختن ادبیات علمی-تخیلی و فانتزی می گوید. و ما را با این نوع ادبیات بیشتر آشنا می کند. بشنویم...

با صدای
سمیه کرمی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads