• 5 سال پیش

  • 100

  • 12:41

حازم فری پور و تجربه فن آموز

کنفرانس سار
0
0
0

حازم فری پور و تجربه فن آموز

کنفرانس سار
  • 12:41

  • 100

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - حازم فری پور، مدیر موسسه آموزشی فن آموز از اهداف خود و موسسه اش در راستای ترویج علم می گوید و قدم هایی که تا به حال در این راه برداشته اند را توضیح می دهد...

با صدای
حازم فری پور

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads