• 7 سال پیش

  • 29

  • 21:40

جذب سرمایه برای راه اندازی کسب و کار

کنفرانس سار
9
9
0

جذب سرمایه برای راه اندازی کسب و کار

کنفرانس سار
  • 21:40

  • 29

  • 7 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار بهار - علی عمیدی، فعال در حوزه کارآفرینی و استارت آپ ها راجع به این موضوع صحبت می کند که اگر هرکدام از ما یه سری ایده های دانش بنیان داشته باشیم ، چه فرایندی را باید جلو ببریم که بتوانیم آنها را به ثروت تبدیل بکنیم و شرکت های بزرگ از دل آن دربیاید...

shenoto-ads
shenoto-ads