• 5 سال پیش

  • 23

  • 16:48
اهمیت خوش بینی برای کارآفرینی

اهمیت خوش بینی برای کارآفرینی

کنفرانس سار
0
اهمیت خوش بینی برای کارآفرینی
0
0

اهمیت خوش بینی برای کارآفرینی

کنفرانس سار
  • 16:48

  • 23

  • 5 سال پیش

توضیحات
کنفرانس سار تابستان - دکتر فرشید چینی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران درباره خوشبینانه زندگی کردن و اهمیت آن بعد از تلاش و کوشش ، برای رسیدن به موفقیت است...

با صدای
فرشید چینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads